Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik (po 43.č členu ZVPot) pravico, da v 14 dneh ponudniku na elektronski naslov (info@mores.si) sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
• Po prejemu blaga ponudnik potrošniku skladno z zakonom vrne vsa opravljena plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga preko Pošte Slovenije. V kolikor blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti pa strošek kurirske službe oz. drugega načina prevoza.
• Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni obliki, količini in embalaži, razen če je izdelel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. V primeru, da je bila litoželezna posoda nepravilno uporabljena, posledično pa se je vsebina prijela – zažgala, je vračilo nemogoče, saj je izdelek poškodovan.
• Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun v kolikor želi prejeti vrnjeno plačilo na transakcijski račun. Ponudnik opravi vračilo plačila takoj, ko je mogoče oz.v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe ter vrnitvi blaga.

Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri teh pogodbah:
• o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
• o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

Obrazec za vračilo izdelkov bo potrošnik prejel v najkasneje dveh delovnih dneh na podlagi zahteve na e-poštni naslov: info@mores.si . Na obrazcu so navedene dodatne informacije glede pravice vračila blaga ter pogoji in način izvršitve same pravice. Navedene so vse potrebne informacije glede naslova, kamor se potrošnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe.